TYGRYSKI


WYCHOWAWCY: 
dyr. Mariola Mikołajczyk
Anetta Przytulska

POMOC NAUCZYCIELA: 
Wioletta Kielska

Witamy nasze Tygryski nowym roku szkolnym!