Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Witamy Państwa w zakładce poświęconej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.Znajdą tu Państwo wszelkie informację dotyczące postępowania rekrutacyjnego.

Informacja

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
będą  zobowiązani do wypełnienia karty wychowanka oraz do podpisania umowy.

O terminie kiedy te dokumenty będą dla Państwa dostępne poinformujemy każdego rodzica telefonicznie
oraz zamieścimy informację na naszej stronie internetowej.Po podaniu do publicznej wiadomości w dniu 04.04.2018 r
przez Przedszkole Publiczne w Rzgowie listy dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 na rok szkolny 2018/2019 rodzice dzieci
zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego proszeni są
o wypełninie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia i złożenia
go do sekretariatu  przedszkola ( Ip )
do dnia 09.04.2018 r. włącznie. Niezłożenie oświadczenia
w terminie będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy osób
zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 nastąpi w dniu 11.04.2018 r