PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W RZGOWIE
UWAGA  RODZICE
NOWOPRZYJĘTYCH DZIECI  na rok szkolny 2018/2019

Aby dopełnić formalności w związku z przyjęciem Państwa dzieci do Przedszkola Publicznego w Rzgowie

W dniach od  21 maja do  04 czerwca

Należy wypełnić  " Kartę  Wychowanka "  i oddać
 w Sekretariacie  przedszkola.

Karta do pobrania poniżej lub dostępna w sekretariacie.UWAGA !!! INFORMACJA


Drodzy Rodzice

od 08.05.2018 r do 24.05.2018 r w naszym przedszkolu
na tablicach informacyjnych poszczególnych grup
są wywieszone listy.

1 LISTA – dotyczy  obecności dziecka w dniu 01.06.2018 r

Ze względu na zaplanowanie organizacji pracy placówki,
Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola proszeni są  o zapisanie dziecka na listę
Lista będzie zdjęta w dniu 24 maja 2018r (czwartek) na koniec dnia –
po tym terminie nie można dopisać dziecka do listy !
Jeżeli dziecko jest nieobecne w przedszkolu i nie mogą Państwo
przyjechać i dokonać wpisu  prosimy o kontakt telefoniczny w celu wpisania go na listę.2 LISTA – dotyczy  okresu wakacyjnego

Lista dzieci korzystających
z usług przedszkola w miesiącu lipcu, lista będzie zdjęta w dniu 24.05.2018r czwartek na koniec dnia,
po tym terminie nie będzie można dopisać dziecka do listy !!!
Nowe umowy na miesiąc lipiec należy pobrać u wychowacy
od dnia 25.05.2018 i oddać do dnia 06.06.2018 środa.

Jeżeli dziecko jest nieobecne w przedszkolu i nie mogą Państwo przyjechać i dokonać wpisu prosimy o kontakt telefoniczny w celu wpisania go na listę.
                                                                                                               
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie 
Kliknij, aby edytować treść...

Terminy opłat za wyżywienie i godziny ponaprogramowe
za miesiąc MAJ


10.05.2018 r CZWARTEK godz: 7:00 - 16:50
11.05.2018 r PIĄTEK  godz: 8:00 - 15:50
14.05.2018 r PONIEDZIAŁEK  godz: 8:00 - 15:50
15.05.2018 r WTOREK  godz:  8:00-15:50

Prosimy pamiętać, iż nieobecność dziecka w przedszkolu
w terminach wpłat nie zwalnia rodziców od dokonania

 wpłaty w wyznaczonym terminie.

Drodzy Rodzice

Prosimy pamiętać że od dnia 30.04.2018 r do 04.05.2018 r

Nasze Przedszkole pełni dyżur, przychodzą tylko te dzieci,
 
których rodzice zapisali na wywieszone wcześniej listy

Zapraszamy serdecznie
wszystkich rodziców
 na coroczny Festiwal Twórczości Dziecięcej.
W tym roku dzieci zaprezentują nam różne style muzyczne począwszy od disco polo a kończąc na legen darnym rocku.
Imprezę rozpoczynamy 26.04.2018 o godzinie 10.00 na hali sportowej w Rzgowie.

Wstęp : 3 cukierki :)

Do zobaczenia

REKRUTACJA

DZIEŃ OTWARTY
Zapraszamy wszystkie nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami
na dzień otwarty w naszym przedszkolu, który odbędzie się dnia 14.06.2017r (środa) w godzinach 10:00-12:00


Po przyjęciu dziecka do przedszkola, w terminie do 7 czerwca 2017 roku, rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek wypełnienia
„Karty wychowanka przedszkola” oraz podpisania obustronnej
Umowy o świadczeniu usług przez Przedszkole Publiczne w  Rzgowie
na rok szkolny, w którym będzie dziecko uczęszczało do przedszkola.


Niepodpisanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie
skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.


Dokumenty pobierać można u Dyrektora lub Intendenta Przedszkola
oraz na stronie internetowej przedszkola
(dostępne od 05.05.2017r).

Prosimy rodziców o zgłaszanie się z dowodami osobistymi
oraz numerami PESEL dzieci.REKRUTACJA
2017/2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

nastąpi w dniu 12.04.2017 roku

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć do 17.04.2017 roku u Dyrektora Przedszkola

Podanie do
publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
nastąpi w dniu 21.04.2017 roku

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji zamieszczone są poniżej w pliku
 " Harmonogram rekrutacji "

Pobierz pliki