REKRUTACJA

DZIEŃ OTWARTY
Zapraszamy wszystkie nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami
na dzień otwarty w naszym przedszkolu, który odbędzie się dnia 14.06.2017r (środa) w godzinach 10:00-12:00


Po przyjęciu dziecka do przedszkola, w terminie do 7 czerwca 2017 roku, rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek wypełnienia
„Karty wychowanka przedszkola” oraz podpisania obustronnej
Umowy o świadczeniu usług przez Przedszkole Publiczne w  Rzgowie
na rok szkolny, w którym będzie dziecko uczęszczało do przedszkola.


Niepodpisanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie
skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.


Dokumenty pobierać można u Dyrektora lub Intendenta Przedszkola
oraz na stronie internetowej przedszkola
(dostępne od 05.05.2017r).

Prosimy rodziców o zgłaszanie się z dowodami osobistymi
oraz numerami PESEL dzieci.REKRUTACJA
2017/2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

nastąpi w dniu 12.04.2017 roku

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć do 17.04.2017 roku u Dyrektora Przedszkola

Podanie do
publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
nastąpi w dniu 21.04.2017 roku

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji zamieszczone są poniżej w pliku
 " Harmonogram rekrutacji "

Pobierz pliki