OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice
Opłaty za wyżwywienie w miesiącu listopadzie
przyjmowane są w dniach:


13.11.2018 w godz: 7:00 -17:00
od 14.11.2018 do 16.11.2018 w godz. 8:00-16:00


Sekretariat - I piętro , forma płatności gotówka
Prosimy pamiętać o wpłatach w terminie, nieobecność dziecka w przedszkolu w czasie pobierania opłat nie zwalnia rodziców
od dokonania płatności w terminie
Drodzy Rodzice
Opłaty za wyżywienie w miesiącu październiku
przyjmowane są w dniach:

10.10.2018 w godz 7:00-17:00
od 11.10.2018 do 15.10.2018 w godz: 8:00-16:00


Sekretariat - I piętro , forma płatności gotówka

Prosimy pamiętać o wpłatach w terminie, nieobecność dziecka w przedszkolu
w czasie pobierania opłat nie zwalnia rodziców od dokonania płatności w terminie
Kliknij, aby edytować treść...

Drodzy Rodzice
Opłaty za wyżywienie w miesiącu wrześniu
przyjmowane są w dniach:


10.09.2018 w godz 7:00-16:50
od 11.09.2018 do 17.09.2018  w godz: 8:00-15:50


Sekretariat - I piętro , forma płatności gotówka

Prosimy pamiętać o wpłatach w terminie,
nieobecność dziecka w przedszkolu w czasie pobierania opłat nie zwalnia rodziców od dokonania płatności w terminie