OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice
Opłaty za wyżywienie w miesiącu wrześniu
przyjmowane są w dniach:


10.09.2018 w godz 7:00-16:50
od 11.09.2018 do 17.09.2018  w godz: 8:00-15:50


Sekretariat - I piętro , forma płatności gotówka

Prosimy pamiętać o wpłatach w terminie,
nieobecność dziecka w przedszkolu w czasie pobierania opłat nie zwalnia rodziców od dokonania płatności w terminie