OFERTA EDUKACYJNA

„Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów, 
by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia.”

Edward de Bono

Witamy na stronie Przedszkola Publicznego w Rzgowie.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą placówką.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną:

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych warunkach , przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem ich zróżnicowanych możliwości fizycznych i intelektualnych. Stramy się wspierać u dziecka natruralną ciekawość świata, rozwijać jego kreatywność, nie ograniczać go utartymi schematami. 
Stale doskonaląca się kadra zapewni Państwa dziecku opiekę oraz edukację na wysokim poziomie. 

Przedszkole prowadzi swoją działalność w godziach 6-18 . 
Podstawa programowa (tzw. minimum) realizowane jest w godzinach 8-13

Czesne i opłaty:

 • Pobyt dziecka w przedszkolu w ramach minimum programowego (8-13) jest bezpłatny, opłacie podlegają jedynie posiłki jeżeli chęć takich rodzic zadeklaruje
 • Każde godzina powyżej minium programowego to koszt 1zł

Co może zaoferować przedszkole?

 1. Wspieranie kreatywności dziecka poprzez zabawy, różnego rodzaju działania plastyczno - muzyczne.
 2. Opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry w tym logopedy oraz terapeutów zajmujących sie diagnozą i terapią pedagogiczną.
 3. Propagowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, włączanie rodziców w akcje czytania dzieciom w ciagu dnia. 
 4. Propagowanie edukacji regionalnej, ekologicznej oraz prawidłowych zachowań prozdrowotnych.
 5. Zajęcia współtworzone z rodzicami, wspólne spotkania świąteczne, pikniki rodzinne - zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola wraz z dzieckiem.

Zajęcia dodatkowe:

 1. Język angielski - dla każdej grupy przedszkolnej
 2. Rytmika - dla każdej grupy przedszkolnej
 3. Religia (tylko dla osób, które wyrażą zgodę)
 4. Zajęcia z logopedą na terenie przedszkola
 5. Pomoc psychologa na terenie przedszkola

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.